ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Εκπαιδευτικό Προγραμμα των Δομών του Φορέα μας αποσκοπεί στα εξής:

  1. Να εξασκηθούν οι εκπαιδευόμενοι μας σε διάφορους παραγωγικούς τομείς.
  2. Να μάθουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο ανεξάρτητοι και αυτόνομοι μέσα από μια ποικιλία εφαρμοσμένων προγραμμάτων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
  3. Να ενισχυθεί η κοινωνική τους προσαρμογή προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.

Προς αυτή την κατεύθυνση της καλλιέργειας της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας των νέων με ειδικές ανάγκες επικεντρώνεται και η ενεργή συμμετοχή και συνεργασία του Συλλόγου με φορείς όπως:

Επίσης, ο Σύλλογος μας στηρίζει την αυτόνομη διαβίωση εκπαιδευομένων (‘Βοήθεια στο Σπίτι’), και τους παρέχει ψυχολογική, οικονομική και υλική υποστήριξη (παροχή τροφίμων, ρουχισμού, μεταφορές-συνοδείες, ψυχολογική υποστήριξη, κ.α.). Η στήριξη αυτή επεκτείνεται και σε άλλες άπορες οικογένειες, οι οποίες είναι μέλη του συλλόγου και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.