Φιλοσοφία και Σκοπός του Φορέα

Κύριος Σκοπός και Φιλοσοφία του Φορέα με βάση το Καταστατικό του είναι, η εφ’ όρου ζωής φροντίδα για κοινωνική προσαρμογή και υποβοήθηση για κοινωνική επανένταξη, προσανατολισμό, κατάρτιση, και εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων και κανόνων καθημερινής διαβίωσης, αυτοεξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, και γενικά της δημιουργικής απασχόλησης Ατομων με Ειδικες Αναγκες. Για τους παραπανω λογους παροχης κοινωνικων υπηρεσιων το Σωματειο λειτουργεί 2 ξεχωριστές Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας:
1) ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.) ΑμΕΑ
2) ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΑμΕΑ ‘ΙΩΑΝΝΑ‘.

Σύλλογος Η ΕΛΠΙΔΑ

ioana

Ο κύριος σκοπός του Κ.Η.Φ είναι η δημιουργική απασχόληση, η βελτίωση της λειτουργικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονομίας, αυτοεξυπηρέτησης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, η στήριξη της ψυχικής και νοητικής υγείας, και η γενικότερη φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες, τα οποία τόσα χρόνια έμεναν στο περιθώριο του κοινωνικού συνόλου.

Ο κύριος σκοπός της Σ.Υ.Δ. είναι η υποστηριζόμενη διαβίωση και φροντίδα αμεα που έχουν χάσει την οικογένεια τους και αδυνατούν να ζήσουν αποκλειστικά μόνα τους, αμεα διαζευγμένων οικογενειών και χαμηλών εισοδημάτων, και αμεα πολλαπλών οικογενειακών προβλημάτων και κυρίως υγείας. Συγχρόνως αποτελεί και μέρος μιας μεταβατικής διαδικασίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της παραμονής των αμεα στην κοινότητα και την λειτουργική διασύνδεση τους με τη ζωή και δράση της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον, η Στέγη μπορεί να παράσχει βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε άλλα αμεα στα πλαίσια αντιμετώπισης της κρίσης ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες ή της οικογένειας του (προβλήματος/υποτροπής συμπεριφοράς ή υγείας αυτού, ή της οικογενείας του).


Επιμέρους στόχοι: