ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Εργαστήριο Φωτογραφίας αποτελεί ένα ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ωφελούμενων που συμμετέχουν, καθώς η ενασχόληση τους περιλαμβάνει τόσο την χρήση της φωτογραφικής μηχανής για λήψη φωτογραφιών, όσο και την αποτύπωση των ιδίων, σε φωτογραφίες. Όντας ευέλικτο, το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό ωφελούμενων αμεα με διαφορετικές διαγνώσεις και βασικές απαιτούμενες δεξιότητες, να εκπαιδευτούν στην χρήση της φωτογραφικής μηχανής και στις μεθόδους επιλογής υλικού για φωτογράφιση, σε ποίκιλες θεματικές ενότητες που θα επιλέξει η ομάδα να αποτυπώσει στον φακό.

 

17

 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Εκπαίδευση ωφελούμενων στην τέχνη της φωτογραφίας, στην ιστορία, στα είδη, τις τεχνικές,
• Εκπαίδευση ωφελούμενων σε νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα στην χρήση:

 

Φωτογραφικής μηχανής
• Ορθό και ασφαλές κράτημα μηχανής,
• Στάδια και διαδικασία ανοίγματος,
• Κουμπιά και χρήση τους,
• Οθόνη και επιλογή τοπίου για λήψη,
• Εστίαση φακού και τεχνικές,
• Σωστή τοποθέτηση σώματος ανάλογα τη λήψη,
• Έλεγχος μπαταρίας,
• Αλλαγή μπαταριών.

 

Η/Υ
• Άνοιγμα Η/Υ,
• Σύνδεση κάρτας φωτογραφικής μηχανής με τον Η/Υ,
• Επιλογή και μεταφορά αρχείων,
• Τοποθέτηση και ταξινόμηση σε φακέλους,
• Ονομασία φακέλων,
• Αποτύπωση σε φωτογραφικό υλικό δράσεων και δραστηριοτήτων των δομών Φορέα και του Συλλόγου μας και παροχή τους στην ομάδα σύνταξης Περιοδικού,
• Αποτύπωση σε φωτογραφικό υλικό πληθώρας θεματικών που ενδιαφέρουν τους συμμετέχοντες και που μπορεί να απαιτούν την συμμετοχή όλων των ωφελούμενων του Φορέα,
• Επίσκεψη σε χώρους φυσικούς, αστικούς, τέχνης και πολιτισμού για φωτογράφιση,
• (μελλοντικά) Δημιουργία ενός ετήσιου ημερολογίου με την καλύτερη φωτογραφία του μήνα,
• (μελλοντικά) Δημιουργία ενός φωτορομάντζου στο οποίο θα συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι όλου του Φορέα.

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
• Ενσωμάτωση σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο,
• Συμμετοχή σε συνεργατική ομάδα,
• Ανάπτυξη δημιουργικότητας,
• Διεύρυνση ενδιαφερόντων,
• Έκφραση μέσω της φωτογραφίας,
• Παρακολούθηση πορείας και βελτίωσης,
• Αύξηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης,
• Βελτίωση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων,
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοελέγχου και διευθέτησης άγχους,
• Βελτίωση διάθεσης και διαχείρισης συναισθημάτων,
• Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων,
• Ικανότητα επίλυσης προβλήματος,
• Τήρηση κανόνων και ακολουθία εντολών,
• Εντοπισμός και αξιολόγηση δυνατοτήτων.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΩΡΑ:
• 1 Εργοθεραπεύτρια ανά ομάδα 5-6 ατόμων για την εκπαίδευση χρήσης της φωτογραφικής μηχανής,
• 1 Εργοθεραπεύτρια ανά όσα άτομα-μοντέλα χρειάζονται για κάθε θεματική φωτογράφιση.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
• ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
• ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ / ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

 

ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
• Ο ρόλος της Εργοθεραπεύτριας (Ε/Θ) στην ομάδα φωτογραφίας είναι εκπαιδευτικός, καθοδηγητικός, αξιολογητικός, υποστηρικτικός, κ.α.,
• Βασικός στόχος είναι η αξιολόγηση των βασικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου και η συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη τους,
• Η Ε/Θ πρέπει να κάνει τα άτομα να αντιληφθούν και να συνειδητοποιήσουν τις γνώσεις, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις συμπεριφορές, τα ενδιαφέροντα τους και να τα συσχετίσουν με τις απαιτήσεις του προγράμματος,
• Παρέχει ασφάλεια και έμπρακτη καθοδήγηση,
• Με κατάλληλη προετοιμασία προσπαθεί να διευθετήσει απροσδόκητες συμπεριφορές,
• Ενθαρρύνει ατομικές προσπάθειες και παρέχει διόρθωση και συμβουλές όταν χρειάζεται,
• Ασχολείται ισάξια με την δουλειά του κάθε συμμετέχοντα,
• Παρατηρεί και αξιολογεί την ικανότητα κάθε εκπαιδευόμενου να αυτοδιοργανώνεται, να έρχεται σε επαφή με άλλα μέλη και να χειρίζεται τον εξοπλισμό, να επικεντρώνεται στον στόχο του, να μοιράζεται και να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν,
• Διευρύνει τον τρόπο σκέψης και ιδεών και αναπτύσσει την φαντασία των συμμετεχόντων.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
Οι παρακάτω βασικές, απαιτούμενες δεξιότητες, αναφέρονται στα άτομα που θα αποτελούν την ομάδα χρήσης της φωτογραφικής μηχανής και όχι τα άτομα που μπορούν εν δυνάμει να συμμετέχουν στην ομάδα γενικά αλλά και ως ‘συμμετέχοντες – μοντέλα’.

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΟΠΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: για να μπορεί το άτομο να βλέπει ό,τι θέλει να φωτογραφίσει,
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: για να μπορεί το άτομο να διακρίνει και να εντοπίζει την εικόνα που θέλει να φωτογραφίσει και να ερμηνεύει και διακρίνει τα κουμπιά της φωτογραφικής μηχανής που πρέπει να πατήσει,
• ΣΤΕΡΕΟΓΝΩΣΙΑ: για να μπορεί το άτομο να αναγνωρίζει τα μέρη της φωτογραφικής μηχανής χωρίς να πρέπει να τα κοιτάζει συνεχώς.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΑΔΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: για να μπορεί το άτομο να λαμβάνει τις σωστές θέσεις σώματος για την λήψη των φωτογραφιών,
• ΛΕΠΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: για να μπορεί να χρησιμοποιεί το άτομο την φωτογραφική μηχανή,
• ΚΙΝΗΤΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΠΡΑΞΗ,
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ,
• ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ.

 

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΕΥΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: τόσο ώστε το άτομο να μπορεί να τοποθετεί τα άνω άκρα του στην σωστή θέση για να κρατάει την φωτογραφική μηχανή,
• ΜΥΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ: έλεγχος μυϊκής δύναμης, ώστε το άτομο να μπορεί να χειρίζεται την φωτογραφική μηχανή χωρίς να της προκαλέσει βλάβες, πατώντας με την απαραίτητη δύναμη το κάθε κουμπί,
• ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ,
• ΣΤΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: για να μπορεί το άτομο να τραβήξει φωτογραφίες σταθερά και με σωστό τρόπο, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα πτώσης,
• ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ: για να συγκρατεί το σώμα σε σωστές θέσεις και να μπορεί να έχει καλή κινητικότητα και σταθερότητα στα άνω άκρα για χρήση της φωτογραφικής μηχανής.

 

ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ: για να μπορεί να διαχειρίζεται τα αισθητηριακά ερεθίσματα και να αντιδρά με συνέπεια και σταθερότητα, ώστε να αποφευχθούν βλάβες του εξοπλισμού,
• ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ώστε να αναγνωρίζει πριν φωτογραφίσει άτομα, τοποθεσίες, αντικείμενα κλπ.,
• ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: ώστε να αναγνωρίζει πριν φωτογραφίσει οικεία άτομα, τοποθεσίες, αντικείμενα,
• ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ,
• ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ,
• ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,
• ΜΝΗΜΗ,
• ΑΝΤΙΛΗΨΗ,
• ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΤΗΤΑ: για να μπορεί να εκτελεί τις ενέργειες με την σειρά πχ αφαίρεση καλύμματος φακού, άνοιγμα φωτογραφικής, εστίαση αντικειμένου, λήψη φωτογραφίας…,
• ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ: για να μπορέσει να εκπαιδευτεί στην χρήση και λειτουργία εξοπλισμού όπως η φωτογραφική μηχανή.

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ,
• ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ,
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ,
• ΔΙΑΘΕΣΗ.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Το πρόγραμμα της Ομάδας Φωτογραφίας αποτελείται από Θεωρητικό και Πρακτικό κομμάτι. Στο θεωρητικό, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται και συζητούν σχετικά με την φωτογραφία και την ιστορία της, τα είδη της, τις τεχνικές της, την χρήση της φωτογραφικής κάμερας και την φροντίδα του εξοπλισμού, καθώς και τις θεματολογίες που μπορούν να αποτελέσουν κομμάτι ενδιαφέροντος της ομάδας για φωτογράφιση, ενώ στο πρακτικό κομμάτι, γίνονται οι λήψεις φωτογραφιών από την εκπαιδεύτρια και τα μέλη της ομάδας, καθώς επίσης και μεταφορά τους σε Η/Υ όπου αποθηκεύονται και ταξινομούνται σε φακέλους, ώστε να μπορούν αργότερα να εκτυπώνονται και χρησιμοποιούνται για έκθεση.

 

Η τέχνη της φωτογραφίας χρησιμοποιείται για πολλά χρόνια ως θεραπευτικό μέσο που διευκολύνει την ανάπτυξη και την αλλαγή. Φωτογραφίζοντας σημαντικές πλευρές της ζωής και συζητώντας για αυτές, στα πλαίσια της θεραπευτικής παρέμβασης, επιτυγχάνεται η επίλυση προβλημάτων και εμποδίων, διευρύνονται οι επιλογές και ενδυναμώνονται οι συμμετέχοντες να αντιληφθούν τις προσωπικές τους προοπτικές για τον κόσμο, δημιουργώντας ένα φυσικό κανάλι επικοινωνίας για εξερεύνηση αξιών, σκοπών και νοήματος της ζωής.

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ