ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Η δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων,
• Η ανάπτυξη των μουσικών τους δεξιοτήτων μέσα από μουσικοκινητικά παιχνίδια και χορό,
• Η γνώση των μουσικών οργάνων με βιωματικό τρόπο,
• Η γνώση των βασικών στοιχείων της Μουσικής (ρυθμός, μελωδία, ηχόχρωμα),
• Το Πρόγραμμα λειτουργεί μουσικοθεραπευτικά για τους Ωφελούμενους ώστε να εισπράττουν όλα τα οφέλη της μουσικοθεραπείας (βελτίωση ψυχικής υγείας, μείωση επιθετικών συμπεριφορών, καταπολέμηση κατάθλιψης αποφυγή απομόνωσης, συνεργατικότητα, κ.α.).

 

DSCN9144

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Η Κοινωνική και Συναισθηματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων,
• Η καλλιέργεια της ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ τους,
• Η συμμετοχή όλων των Ωφελούμενων του Φορέα στο πρόγραμμα Μουσικής & Χορωδίας, και η εφαρμογή όλων όσων μαθαίνουν με την συμμετοχή τους σε διάφορες γιορτές και εκδηλώσεις του Φορέα.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Το πρόγραμμα Μουσικής & Χορωδίας πραγματοποιείται στην αίθουσα Μουσικής, συστηματικά κάθε εβδομάδα για κάθε τμήμα ξεχωριστά, αλλά και ομαδικά όταν χρειάζεται για την Χορωδία, στον πολυχώρο του ΚΔ-ΗΦ.

 

ΟΜΑΔΑ:
Η Ομάδα αποτελείται από την Καθηγήτρια Ειδικής Μουσικής Αγωγής και την Εκπαιδεύτρια του εκάστοτε συμμετέχοντα τμήματος κάθε φορά, ξεχωριστά.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• Μουσικά όργανα: αρμόνια, κιθάρα, μπουζούκι, τουμπερλέκι, κ.α.
• Εκπαιδευτικά Κρουστά Orff
• Συσκευή Karaoke
• Ηχητικό σύστημα για τον πολυχώρο (μικροφωνική, μικρόφωνα και ηχεία)

 

Στο χρονικό τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου γίνεται αξιολόγηση των Ωφελούμενων για το Πρόγραμμα Μουσικής, όπου ανάλογα με τους στόχους της κάθε περιόδου αλλάζει και η ‘Κάρτα Αξιολόγησης’.

 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΡΟΥΣΤΟΥΡΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑΣ

 

ΣΗΜ. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ κα Ε. ΜΠΡΟΥΣΤΟΥΡΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Σ.), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ.