ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Η επαφή με το Φυσικό Περιβάλλον,
• Η κατάκτηση θεωρητικών γνώσεων της καλλιέργειας και φροντίδας του,
• Η εκπαίδευση, αρμονική ανάπτυξη και βελτίωση των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

DSCN0315

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Κοινωνικοποίηση των εκπαιδευομένων,
• Ανάπτυξη αντιληπτικής ικανότητας και επικοινωνίας,
• Ικανότητα εκτέλεσης εντολών και διαχείρισης χρόνου,
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών,
• Ικανότητα ομαδικής εργασίας,
• Απόκτηση εργασιακής συνείδησης,
• Ανάπτυξη ατομικής ταυτότητας και συναισθηματικής ισορροπίας (Αυτοεκτίμηση, ομαδικότητα, αποδοχή, κ.α.),
• Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων,
• Η κοινωνική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και επισκεπτών του χώρου εκπαίδευσης.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ:
• Λεπτή και αδρή κινητικότητα και δεξιότητες άκρας χείρας,
• Μυϊκή δύναμη,
• Εύρος κίνησης,
• Αντίληψη,
• Κατανόηση και εκτέλεση απλών εντολών.

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ:
• 2 Εκπαιδεύτριες (Κοινωνική Λειτουργός & Εργοθεραπεύτρια),
• 1 Νοσηλεύτρια,
• 8 Eκπαιδευόμενοι: Η ομάδα των Εκπαιδευομένων αποτελείται από 4 έμπειρους ωφελούμενους οι οποίοι συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στο πρόγραμμα της Κηπουρικής και 4 νέους, οι οποίοι κάθε μήνα θα εναλλάσσονται, θα δοκιμάζονται και θα αξιολογούνται με σκοπό να επωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότεροι εκπαιδευόμενοι του Κέντρου μας.

 

ΡΟΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ:
• Είναι υποστηρικτικός, καθοδηγητικός, ενθαρρυντικός και βοηθητικός,
• Να αξιολογεί τις δεξιότητες και ικανότητες των νέων μελών,
• Να τους εντάσσει σε μικρές ομάδες εργασίας,
• Να διασφαλίζει την ασφάλεια των εκπαιδευομένων,
• Να προσφέρει την βοήθεια του ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

ΡΟΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ:
Να παρέχει νοσηλευτική και υποστηρικτική φροντίδα όπου απαιτείται.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
• Ρούχα εργασίας
• Γάντια κηπουρικής και καπέλα
• Γαλότσες
• Εργαλεία (σκαλιστήρι, φτυάρι, κλαδευτήρι, σκούπες, φαράσι ποτιστήρια και καρότσι εργασίας)
• Γλάστρες, πιατάκια και χώμα
• Διάφοροι σπόροι αρωματικών φυτών – φυτά
• Αναλώσιμα υλικά (σπάγκοι, σύρμα, στηρίγματα φυτών κλπ.)

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ / ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ