ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑμΕΑ ‘Η ΕΛΠΙΔΑ’

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 455 - ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΣΕΛΙΔΑ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 455 - ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 455 - ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ - ΣΕΛΙΔΑ 3