Ο Σύλλογος

h_elpida

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ‘Η ΕΛΠΙΔΑ’, ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, που έχει συσταθεί, με την ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 455, ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΠΟΦΑΣHΣ: 16/02/1994 TΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με βάση τις  διατάξεις του Ν.Δ. 795/71 ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ και Ν.Δ. 1111/72, υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ‘Η ΕΛΠΙΔΑ’,

Έχει ειδική πιστοποίηση ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας, Αριθμ. Απόφασης  Δ23/37157/2924 ΦΕΚ 2978, Β’ ΤΕΥΧΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 16/9/2016,

Έχει εκδοθεί η αριθμ 3920/29-9-2006  άδεια ίδρυσης, και  6610/20-11-2006 άδεια λειτουργίας Κ.Δ.-Η.Φ., και επίσης, εχει εκδοθεί η αριθμ. 3969/28-11-2013  άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας Σ.Υ.Δ.,

Λειτουργεί τις κάτωθι δομές: 2 ΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: 1) ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.) ΑΜΕΑ, και 2) ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΑΜΕΑ ‘ΙΩΑΝΝΑ’.

Παρεχόμενες υπηρεσίες, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.), ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Σ.Υ.Δ. – ΑΜΕΑ ‘ΙΩΑΝΝΑ’), Αριθμός  Εξυπηρετούμενων ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: 47 AMEA ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Σ.Υ.Δ.-Υ: 9 AMEΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δυτικής Αττικής ‘Η Ελπίδα’ ιδρύθηκε το 1994 (Αρ. Απ. 455/1994) με έδρα το Περιστέρι, συγκροτήθηκε σε Φιλανθρωπικό Σωματείο το 1998 (Αρ. Απ. 930/1998) και σε Ειδικώς Αναγνωρισμένο το 2005 (Αρ. Απ. 6344/2005). Ο Σύλλογος είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (09112ΦΣΝ12029Ο23Ν/0655) καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (09112ΦΣΝ12029Ο23Ν/0582), έχει λάβει Πιστοποίηση ως Πάροχος Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 2978/16.09.2016), και είναι επίσης μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμΕΑ και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ε.Σ.Α.μ.E.Α. Οι πολύχρονες και επίπονες προσπάθειες του Συλλόγου να συμπαρασταθεί στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην περιοχή -κυρίως- της υποβαθμισμένης Δυτικής Αττικής, και η συνεργασία του με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και την πρώην Νομαρχία Δυτικής Αθήνας (σημερινή Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής), είχε ως αποτέλεσμα την υλοποίηση ενός πολυετούς οράματος των Γονέων και Κηδεμόνων του Φορέα, που ήταν η αυτόνομη λειτουργία ενός Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.) Αμεα που λειτουργεί στην περιοχή του Χαϊδαρίου και προσφέρει υπηρεσίες/δράσεις Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και μιας σύγχρονης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) – υ Αμεα με τον διακριτικό τίτλο ‘Ιωάννα’ στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, η οποία λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2014, και προσφέρει υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υπηρεσίες / δράσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας που προσφέρει ο Φορέας απευθύνονται σε Οικογένειες και λοιπούς Κηδεμόνες που έχουν την Κηδεμονία αμεα, ηλικίας 18 ετών και άνω, με: Αυτισμό Νοητική Υστέρηση, Προβλήματα επικοινωνίας, Σύνδρομο Down, Εξελικτικές διαταραχές, Διαταραχές συμπεριφοράς, Ψυχιατρικές διαταραχές, κ.α. Κύριος Σκοπός και Φιλοσοφία του Φορέα με βάση το Καταστατικό του είναι: ‘Η εφ’ όρου ζωής φροντίδα για κοινωνική προσαρμογή και υποβοήθηση για κοινωνική επανένταξη, προσανατολισμό, κατάρτιση, και εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων και κανόνων καθημερινής διαβίωσης, αυτοεξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, και γενικά της δημιουργικής απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Για τους παραπάνω λόγους, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών το Σωματείο λειτουργεί δυο (2) ξεχωριστές Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας: 1) ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (Κ.Δ.-Η.Φ.) ΑμΕΑ και 2) ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΑμΕΑ ‘ΙΩΑΝΝΑ’. Ο κύριος σκοπός των 2 Δομών, είναι η δημιουργική απασχόληση, η βελτίωση της λειτουργικότητας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονομίας, αυτοεξυπηρέτησης, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, η στήριξη της ψυχικής και νοητικής υγείας, η καθημερινή ημιαυτόνομη διαβίωση, και η γενικότερη φροντίδα 47 Αμεα για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, και 9 Αμεα για την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Οι υπηρεσίες/δράσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας που προσφέρει ο Φορέας απευθύνονται σε Οικογένειες και λοιπούς Κηδεμόνες που έχουν την Κηδεμονία αμεα, -ηλικίας 18 ετών και άνω-, με: